خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
93/11/28 - 16:05 2015/2/17
شناسه خبر : 88

سخنرانی سید حمید روحانی در دانشگاه آزاد شیراز-قسمت سوم

وی با بیان اینکه در دوران قاجار جریان نفاق با منحرف کردن جریان عدالتخواهی ، مشروطه را به ارمغان اورد؛ افزود: جریان نفاق از ابتدای نهضت امام وجود داشت و مستقیما با امام مخالفت نمی کردند و زمانی که امام تبعید شده بود می گفتند مگر می شود با آمریکا در افتاد و با دستگیری امام به مرجعیت توهین شده است.