کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 579
95/6/1 - 15:18 - 2016-8-22 16:18:53

نوار سخنرانی منتظری معتبرترین و مستندترین سند

این فایل صوتی بهترین سند و معتبرترین مدرک برای اثبات دیدگاه حضرت امام (س) است که منتظری را شخصی ساده لوح، فریب خورده، آلت دست منافقین می دانستند
دکتر سیدحمید روحانی
نوار سخنرانی منتظری معتبرترین و مستندترین سند
پخش نوار سخنرانی جناب شیخ حسینعلی منتظری توسط رادیو بی بی سی انگلیسی نکته های برجسته ای به همراه داشت:
 
1- این فایل صوتی بهترین سند و معتبرترین مدرک برای اثبات دیدگاه حضرت امام (س) است که منتظری را شخصی ساده لوح، فریب خورده، آلت دست منافقین می دانستند. ما برای اثبات این نظریه امام به چنین مدرک مستندی نیاز داشتیم، مدرکی که به درستی ساده لوحی، زودباوری، سطحی نگری و کانالیزه بودن نامبرده را به نمایش بگذارد و روشن سازد که نامبرده از نظر اعتقادی و عقلی با ضعف و کاستی شدیدی دچار بوده است، زیرا انسانی که به مبانی دینی و شرعی پای بند باشد طبق دستور قرآن کریم: ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا، وظیفه دارد درباره آنچه را که شنیده است تحقیق و بررسی و کنجکاوی کند، نظر طرف مقابل را نیز بشنود و آن گاه به داوری بنشیند و اگر العیاذ بالله به دین پای بند نیست، اما عقل درستی دارد نیز طبق موازین عقلی، هر آنچه را که شنید - حتی از منابع مورد اعتماد – بدون تحقیق همه جانبه  بی چون و چرا نپذیرد و باور نکند. لیکن جناب شیخ حسینعلی منتظری می بینیم برخلاف موازین شرعی و عقلی خبرها و گزارشهایی را که از اطرافی و دیوار گوشتی ها و عناصر مرموزی که دور او را گرفته بودند، دریافت کرده «وحی منزل» می پندارد و بی چون و چرا می پذیرد و اعدام منافقان خونخوار و جنایت کار را محکوم می کند و در همین فایل صوتی می بینیم وقتی چهارنفر از کسانی که آقای منتظری اذعان دارد که آنان را می شناسد و آنان را متدین می داند، به ملاقات او می آیند تا حقایق را پیرامون منافقینی که اعدام شده اند برای او توضیح دهند، بدون اینکه به آنها رخصت سحن گفتن بدهد بیش از نیم ساعت به سخنرانی همراه با تهمت و اهانت می پردازد و آنان را محکوم می کند و جنایت کاران تاریخ می خواند و آن گاه که آنان در مقام توضیح بر می آیند، نه تنها به حرف هایشان گوش نمی دهد، بلکه میان حرفشان می دود و بدون هیچگونه مناسبتی، به خودستایی می پردازد و اظهار می کند که .... « من یکی از افرادی هستم که هیچکس نمی تواند منکر شود که از خیلی از افراد در انقلاب، سهم بیشتری دارم و سابقه ام در انقلاب زیاد تر است»!! که بوی تعفن منیت و کیش شخصیت از آن به مشام می رسد و شامه ها را می آزارد.
 
2- در جای جای این سخنرانی دفاع از سازمان منافقین و تکرار اندیشه ها و اغراض و امیال نفسانی و شیطانی آنها خودنمایی می کند، که خود تأثیر پذیری او را از سازمان منافقین و همدستان آنها در بیت به نمایش می گذارد آقای منتظری در این سخنرانی سازمان منافقین را که گروهکی جاه طلب و قدرت پرست بودند و در راه رسیدن به مقام و منصب، می خواستند ایران را به حمام خون و ویرانه ای جغدنشین بدل کنند وجز فریبکاری و نیرنگ بازی هنری نداشتند، یک جریان فکری می نمایاند! و روی این پندار تکیه می کند که یک فکر و منطق را باید با منطق پاسخ داد نه با گلوله! او با تأثیر پذیری از عناصر مرموزی از منافقین و هواداران آنها مانند هادی هاشمی و پادوهای سازمان سیا مانند قربانی فرو کنگرلو آگاهانه یا نا آگاهانه تلاش دارد با دستاویز اینکه سازمان منافقین یک جریان فکری است، مقامات مسئول انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و عموم مردم ایران را بر آن دارد که در برابر خون ریزی ها و تجاوزگری های سازمان دست روی دست بگذارند و به تماشا بنشینند تا آن جنایت کاران، نظام جمهوری اسلامی را درهم بشکنند و فروبپاشند و ایران را به آغوش آمریکا باز گردانند.
 
3- نامبرده در این سخنرانی چهره هایی را که مورد بغض و کینه و عناد سازمان منافقین بودند و هستند سخت زیر سئوال می برد و به آنان تهمت می زند مانند سپاه پاسداران که نقش ریشه ای درشکست توطئه های خطرناک منافقین داشت و به گفته امام اگر سپاه نبود کشور نبود. و کیست نداند اگر سپاه نبود بی تردید سازمان منافقین و سلطنت طلب ها و دیگر مزدوران و نوکران آمریکا می توانستند نظام جمهوری اسلامی را از میان ببرند و زمینه بازگشت آمریکا به ایران را فراهم سازند. نیز به شهید لاجوردی که در شکست توطئه های خونبار منافقین نقش به سزایی داشت می تازد و به آن عزیز مظلوم اهانت می کند. 
نمونه دیگر از تأثیرپذیری منتظری از گروهک منافقین، تاخت و تاز شدید او به حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی (ره) است. منافقین از مرحوم حاج سید احمد دل پر کین و چرکینی داشتند، آنها این نقشه را در سرداشتند که به همان نحوی که در بیت آقای منتظری از طریق مهدی و هادی هاشمی ورود کردند و توانستند بر بیت سوار شوند و نظرات خود را بر آقای منتظری تحمیل کنند و او را آلت دست خود سازند، در بیت امام نیز به وسیله حاج سید احمد آقا رخنه و نفوذ کنند، از این رو، زمانی دور سید احمدآقا را گرفتند و به اصطلاح روی او کار کردند تا او را تحت تأثیر قرار دهند و به وسیله او نقشه های خود را در بیت امام پیاده کنند، لیکن حاج سید احمد خمینی دست پرورده امام بود، در مکتب امام تربیت شده و رشد کرد بود و از هوشمندی ویژه ای برخوردار بود و همه کسانی را که به قصد فریب و نیرنگ به او نزدیک می شدند، بازی می داد و به اصطلاح معروف لب چشمه می‌برد و تشنه برمی‌گرداند، او به منافقین هرگز رخصت نداد که در بیت امام جای پایی داشته باشند و راه نفوذی بیابند او همانند کوهی استوار در برابر منافقان ایستاد از این رو، منافقین از سید احمد آقا دلگیر و به شدت خشمگین بودند و اکنون در نوار صوتی منتظری می بینیم که نامبرده با تأثیر پذیری از منافقین چگونه یادگار عزیز و مظلوم امام را مورد اهانت و اعتراض قرار می دهد. این نکته جالب توجه است که همه کسانی که منافقین از آنها بغض کینه در دل دارند مورد بغض آقای منتظری هم هستند.
 
4- یقه درانی و نوحه خوانی آقای منتظری در این سخنرانی برای اعدام منافقینی که بیش از 17 هزار انسان بی گناه را ترور کردند سند زنده دیگری بر تأثیرپذیری نامبرده از نفوذی های سازمان در بیت او می باشد. آقای منتظری که برای اعدام جنایت کاران این گونه اختیار از کف می دهد و بی تاب می شود، چگونه است که در برابر ترورهای وحشیانه مهدی هاشمی و کشتن افراد بی گناه به وسیله او و کشتن آیت الله شمس آبادی و... خم به ابرو نمی آورد و حتی به توجیه آن آدمکشی ها دست می زند؟ چگونه است که این انسان رحیم القلب که طاقت اعدام منافقین را ندارد در برابر کشتار مهدی هاشمی آن گونه سنگ دل و قسی القلب می شود؟! آقای منتظری از کنار آدمکشی‌های مهدی هاشمی راحت می گذرد و به عنوان یک اشتباه آن را توجیح می کند و تلاش می کند وانمود کند که مهدی هاشمی با تأثیرپذیری از سخنرانی امام به آن آدمکشی دست زده است اما درباره اعدام منافقین فریاد وا اسلاما سر می دهد.
آقای منتظری صدور حکم اعدام درباره آن دسته از منافقینی را که در مرحله ای به زندان محکوم شده بودند و پس از شورش در زندان دوباره محاکمه و حکم اعدام گرفته اند دستاویز قرار داده و روی آن جار و جنجال به راه انداخته است. واقعیت این است که او خوب می داند آنهایی که در مرحله نخست حکم زندان گرفتند به ظاهر توبه کرده و از سازمان اعلام انزجار کرده و برائت جسته بودند لیکن وقتی هماهنگ با هجوم منافقین به ایران در زندان شورش کردند و رسماً راه و کار سازمان را ستودند، حکم «باغی» را دارند باغی آنهایی هستند که شورش مسلحانه علیه نظام اسلامی را تأیید می کنند هر چند خود سلاح به دست نگرفته باشند و باغی از نظر اسلام محکوم به اعدام است. آقای منتظری این مسئله را خوب می داند اما تجاهل می‌کند و خود را به غفلت می زند.
 
5- نکته دیگر درباره نوار سخنرانی آقای منتظری که نفوذ منافقین در بیت او را آشکار می سازد انتشار آن در این شرایط حساس است. همچنان که اهل نظر می دانند استکبار جهانی و در رأس آن شیطان بزرگ که نتوانستند داعش و دیگر مزدوران خون آشام را به ایران وارد کنند و ایران را به خاک و خون بکشند، نومیدانه به سازمان منافقین روی آورده اند و تلاش می کنند با تقویت آنها شاید بتوانند نقشه شوم خود را در جهت به راه انداختن خون ریزی در ایران جامعه عمل بپوشانند. در این موقعیت که منافقین در میان ملت ایران بی آبرو، ورشکسته و بی اعتبار است به کسب پرستیژ نیاز دارد و اینجاست می بینیم که یک باره نوار سخنرانی سال 67 آقای منتظری از بیت او انتشار می یابد تا شاید بتواند برای آن مردگان سیاسی سرپوشی باشد و ماهیت فضاحت بار آنان را پوشیده دارد.
 
آقازاده منتظری برای پوشیده داشتن انگیزه اصلی خود از پخش این نوار به عذری بدتر از گناه چنگ زده و خلط مبحث کرده است و بنا بر آنچه در رادیو فردا آمده چنین گفته است: ... آقای حمید روحانی در نشریه 15 خرداد گفته است که این خاطرات منسوب به آقای منتظری است و آقای منتظری اینها را نگفته است و آنها را مخدوش اعلام کرده است. این فایل صدای آقای منتظری است ....»!!
 
بایسته است پیش از هر پاسخی آنچه را که در فصلنامه 15 خرداد – شماره 11 – دوره سوم  - سال چهارم – بهار 1386 آمده است در اینجا بازگو کنم در این فصلنامه در بخش با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت، شخصی به نام شریفی از اصفهان پرسیده است که آقای آیت الله منتظری (آن طور که در بعضی سایت ها دیدم) خودشان اعلام کرده اند که کتاب خاطرات را من شخصاً بیان کرده‌ام و مطالب آن از من است می خواهم ببینم چرا شما مرتب می نویسید «خاطرات منسوب به آقای منتظری»؟
 
فصلنامه 15 خرداد در شماره یاد شده چنین پاسخ داده است: اولا از کجا اطمینان دارید آنچه در برخی از سایت ها [از زبان او] آورده اند گفتار شخص آقای منتظری باشد؟ از کجا معلوم است که از زبان او به دروغ نیاورده باشند؟ آقای منتظری اکنون در سنین پیری و کهولت به سر می برد و به بیماری گوناگون مانند تشنج اعصاب، حواس پرتی و فراموشی دچار است، چه بسا مطالب و مسایلی به او نسبت می دهند که روحش از آن بی خبر است. ثانیاً بنا بر اطلاع موثق یک سلسله خاطراتی از او روی نوار ضبط کرده اند لیکن در هنگام تدوین، بدون اطلاع او هر چه خواسته اند بر آن افزوده اند و به نام خاطرات او منتشر کرده اند. ثالثاً شما خوب است از تدوین کنندگان و دست اندرکاران خاطرات آقای منتظری بخواهید که نوار خاطرات او را عیناً روی سایت بگذارند تا مشخص شود آنچه به نام «خاطرات فقیه عالیقدر»! منتشر کرده اند حرف ها و گفته های او می باشد یا بافته های دیگران است که به او بسته اند یا بخشی از گفته ها و نوشته های او در آن مجموعه آمده است و ما بقی را دیگران بر آن افزوده اند. تا روزی که نوار این خاطرات او در دسترس عموم قرار نگیرد نمی توان دریافت که چه مطالبی [در کتاب خاطرات] گفته های او می باشد و چه مطالبی و مسائلی را شبکه حاکم در بیت، به او بسته اند و به نام او منتشر کرده اند .....»
 
چنانکه ملاحظه می کنید نگارنده ادعا نکرده که زبان آقای منتظری بسته بوده و او نه سخنرانی داشته و نه خاطره ای بازگو کرده است. سخن بر سر این است که آیا آنچه که در کتاب خاطرات فقیه عالیقدر! در دو هزار صفحه آورده شده است به صورت کامل اظهارات او می باشد یا شبکه حاکم در بیت او بخشی از خاطراتی را که او بازگو کرده است با بافته های مغرضانه و مرموزانه خود درهم آمیخته اند و به نام او انتشار داده اند. اینکه آقازاده عالیقدر او پس از گذشت نزدیک ده سال از این پرسش فصلنامه 15 خرداد با پخش فایل صوتی سخنرانی منتظری در حمایت از منافقین به اصطلاح به «حمید روحانی» پاسخ داده است به راستی جز عذر بدتر از گناه چه نامی بر آن می‌توان گذاشت. به این آقازاده واجب الاحترام باید عرض کنم اولاً آنچه را که انتشار دادید یک سخنرانی است، نه خاطرات، ثانیاً اگر آن را خاطرات بپنداریم بخشی از خاطرات است، نه همه خاطرات او که در 2 هزار صفحه انتشار داده اید. ثالثاً چه سرمگویی اقتضا کرده است که شما و شبکه حاکم در بیت او ده سال زبان درهم کشید و قلم را سر بشکنید و به اشکال و شبهه حمید روحانی پاسخ ندهید و اکنون که استکبار جهانی و صهیونیستها منافقان پوسیده و فرسوده را دارند تر و خشک می‌کنند و صدای پایشان به گوشتون خورده به یاد پاسخ به حمید روحانی افتاده اید؟ این آقازاده برای توجیه انتشار این سخنرانی در شرایط امروز بار دیگر به عذر بدتر از گناه متشبث شده و چنین درفشانی کرده است ... این فایل اگر زودتر منتشر می شد میان اسناد گم می شد! و به این شکل مورد توجه قرار نمی گرفت!! الان با گسترش فضای مجازی اثر بیشتری خواهد داشت!!
 
راستی چه اسنادی در آن روز و روزگار در کار بود که این سند با عظمت! در میان آن گم می شد و آن اسناد چه بود که امروز نیست. شما در همان روزها با رادیو بی بی سی، رادیو اسرائیل و رادیو آمریکا در ارتباط بودید و مرتب با آنها مصاحبه داشتید. اگر این فایل صوتی را در اختیار آن سامانه‌ها قرار می دادید هم به خوبی آن را پخش می کردند و هم در آرشیوهایشان به بهترین نحوی آن را نگهداری می کردند و نمی گذاشتند گم شود! البته اثر امروز را نداشت چون اکنون سازمان منافقین که از سوی آمریکا و اسرائیل بر آن است نقش داعش وطنی را بازی کند، به این سند بیشتر نیازمند است! و این سند بهتر می تواند به آن کمک برساند و به نفع آن سازمان به کار آید.
 
 باید گفت این آقازاده در خردمندی و نبوغ از آن پدر جلوزده است و می‌تواند جای آن پدر را پر کند! ما اگر تا دیروز تردید داشتیم که خاطراتی که به نام منتظری انتشار یافته از اوست یا نه امروز یقین کردیم که آنچه به نام او زیر عنوان خاطرات فقیه عالیقدر! انتشار داده اند ساخته و بافته شبکه حاکم در بیت اوست که از منافقین و نمایندگان سازمان سیا شکل گرفته و آن بیت را به کانون جاسوسی به نفع جهانخواران و مزدوران آنها بدل کرده اند. اما باید بدانند با این گونه جوسازی ها و هوچی بازی ها نمی توانند برای سازمان منافقین و این جنایت کاران تاریخ اعتباری دست و پا کنند و عرض خود می برند و زحمت ما می دارند و چنانکه اشاره شد، پخش این فایل صوتی شیخ حسینعلی منتظری معتبرترین و زنده ترین سندی است که ساده لوحی، دهان بینی، تأثیرپذیری و عدم پای بندی او به موازین شرعی و عقلی را به نمایش می‌گذارد و نظر حکیمانه و اندیشمندانه امام درباره او را تأیید می کند و استواری می بخشد.
 

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها