خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
95/4/29 - 09:23 2016/7/19
شناسه خبر : 576

شماره 46 فصلنامه تخصصی 15 خرداد منتشر گردید.

شماره 46 فصلنامه تخصصی 15 خرداد منتشر گردید

در این شماره می‌خوانیم:

روزنه‌های رخنه

بازکاوی کارکردهای فرهنکی عزاداری در دوره پهلوی اول و علل مخالفت رضاخان با مذهب

جمعیت پاسداران آزادی، حزب زحتمکشان و نهضت امام خمینی

قیام مردم رشت در سال 1305 شمسی در زمان رضاشاه

چرا کروبی سقوط کرد؟

و . . .