خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
95/1/25 - 16:20 2016/4/13
شناسه خبر : 571

شماره 45 فصلنامه تخصصی 15خرداد منتشرگردید.

شماره 45 فصلنامه تخصصی 15خرداد منتشرگردید.
در این شماره می خوانیم:
مطالعه آسیب شناسانه سیاست های دولت سازندگی
زمینه و عوامل افزایش گرایش به اسلام در غرب بعد از انقلاب اسلامی
معمای میلانی
فقاهت و سیاست و هنر عشق ورزیدن
و . . .