کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 367
93/12/16 - 12:03 - 2015-3-7 12:03:10

دستخط منتشر نشده از حضرت امام (ره) ـ نگرانی امام از انحرافات (91/7/17)

امام طي يادداشتي كه اكنون براي نخستين‌بار منتشر مي‌شود از اعمال سفيهانه قلدرمآب‌هايي كه نويد مرگ و از دست دادن قدرت، آنان را به جنون مي‌كشد اظهار نگراني كرده‌اند. امروز نيز روح آن عارف سالك از رفتار نابخردانه و اعمال انحرافي جاه‌طلباني كه خود را در معرض سقوط و از دست دادن قدرت مي‌بينند و با يك سلسله بحران‌آفريني‌ها، ملت مظلوم ايران را با فشارهاي گوناگون اقتصادي، تورم و گراني كاذب و ساختگي مواجه مي‌سازند در رنج است:
دستخط منتشر نشده از امام
«نگراني امام از انحرافات»
 
امام طي يادداشتي كه اكنون براي نخستين‌بار منتشر مي‌شود از اعمال سفيهانه قلدرمآب‌هايي كه نويد مرگ و از دست دادن قدرت، آنان را به جنون مي‌كشد اظهار نگراني كرده‌اند. 
امروز نيز روح آن عارف سالك از رفتار نابخردانه و اعمال انحرافي جاه‌طلباني كه خود را در معرض سقوط و از دست دادن قدرت مي‌بينند و با يك سلسله بحران‌آفريني‌ها، ملت مظلوم ايران را با فشارهاي گوناگون اقتصادي، تورم و گراني كاذب و ساختگي مواجه مي‌سازند در رنج است: 
... من بيم آن دارم كه اين انحرافات و اعمال سفيهانه اثر عارضه باشد كه بعضي سلاطين سفاك در اواخر عمر به آن مبتلا مي‌شدند و ملت را به خاك و خون مي‌كشيدند. من از اواخر عمر اين سفاك‌ها كه نويد مرگ آنها را به جنون مي‌كشد براي اين ملت ستمديده بيمناكم. من از امراض عصبي كه در پيري عارض اين اشخاص قلدر مي‌شود براي اسلام و مسلمين خوف دارم.
 

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها