خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
93/12/4 - 17:57 2015/2/23
شناسه خبر : 270

تاریخ‌نگاری همراه با تحریف (نگاهی به کتاب تاریخ 25 ساله ایران) ـ بخش اول

 

 

متن کامل را در فایل pdf پیوست مطالعه نمایید.

 

سایر پیوست ها