خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
93/12/3 - 14:48 2015/2/22
شناسه خبر : 184

مدت‌هاست مي‌شنويم كه آيت‌الله منتظري تعادل فكري خود را از دست داده و حافظه‌اش به حدي ضعيف شده كه گـــاهي اطــرافيان نزديك خود را نمي‌شناسد و اسمشان را به ياد نمي‌آورد، با اين وصف، اين بيانيه‌ها و صحبت‌هايي كه اين روزها از او پخش مي‌شود تا چه حدي قابل اعتم

 آقاي حامد تقوايي از گلپايگان در نامه‌اي به فصلنامه 15 خرداد آورده است:
... از فصلنامه 15 خرداد مخصوصا از بخش پرسش و پاسخ خيلي استفاده مي‌كنم و به سهم خودم از همه شما كه در تنوير افكــار عمومي زحمت مي‌كشيد، متشكرم. چند مطلب است كه فكر مي‌كنم اگر با شما در ميان بگذارم مي‌توانم جواب بگيرم، اميدوارم كه جـواب مرا بدهيد و اگر در فصلنامه صلاح نديديد، جواب را به آدرس من بفرستيد كه متشكر مي‌شوم.
مطلب اول، مدت‌هاست مي‌شنويم كه آيت‌الله منتظري تعادل فكري خود را از دست داده و حافظه‌اش به حدي ضعيف شده كه گـــاهي اطــرافيان نزديك خود را نمي‌شناسد و اسمشان را به ياد نمي‌آورد، با اين وصف، اين بيانيه‌ها و صحبت‌هايي كه اين روزها از او پخش مي‌شود تا چه حدي قابل اعتماد است؟ و از جانب او منتشر شده است؟ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  آقاي منتظري چه در سلامت باشد يا نباشد بيانيه‌ها، اعلاميه‌ها و حتي خاطـرات او را ديگران براي او مي‌نويسند و از زبان او ديدگاه‌هاي خود را بازگو مي‌كنند. البته امروز او در شرايطي نيست كه بتواند حوادث و مسائل را به درستي برتابد و روي آن نظر دهد. شبكه حــاكم در بيت او فعلا به نام او دارند جولان مي‌دهند و از وجود او در راه منافع سياسي و باندي سوء استفاده مي‌كنند. اينها تذكراتي بود كه امام حكيم نيز بيست سال پيش به ايشان دادند و فرمودند شما دست به نوشتن مطالبي مي‌زنيد كه آخرت خودتان را به باد مي‌دهيد و متأسفانه شد آنچه كه آن حكيم بزرگ پيش‌بيني مي‌كردند. آقاي منتظري از بعد بركناري از قائم مقامي مطالبي را نوشت و يا براي او نوشتند و او امضا كرد كه آخرت خود را در گرو اين نوشته‌ها قرار داد.