کلام حضرت امام

iranemoaser.com

روزشمار انقلاب اسلامی

iranemoaser.com

مسئله فلسطین

iranemoaser.com

چاپ
شناسه خبر : 162
93/12/3 - 08:35 - 2015-2-22 08:35:09
 آیا این حوادث و درگیری‌ها برای نظام جمهوری اسلامی تهدید جدی به شمار نمی‌آید؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   در مورد پرسش شما که «آیا این حوادث و درگیري‌هــا برای نظـام جمهوری اسلامی تهدید جدی به شمار نمی‌آید؟» باید گفت که نظام جمهوری اسلامی در طول این 30 سال، حوادثی را از سر گذرانده است که جریان پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در برابر آن ناچیز است. روزهــایی بر ملت انقلابی ایران گذشت که میلیشیای سازمان منافقان با رگبار مسلسل در خیابان‌های تهران به تظاهــرات دست می‌زدند و جوانان مظلوم بسیجی و حزب‌اللهی را به خاک و خون می‌کشیدند. مردم روزهایی را پشت سر گذاشتندکه به طـور میانگین در هر روز 30 ترور کــور در تهران روی می‌داد و بی‌گناهــانی صرفا به دليل اينكه ریش داشتند، قیافه حزب اللهی داشتند، عکس امام در محل کارشان بود، معمم بودند و... به دست اعضای سازمان منافقان ترور می‌شدند و به شهادت می‌رسیدند. ترور شخصیت‌هــایی مانند استاد مطهری و استاد مفتح، انفجـار دفتر حــزب جمهوری و شهادت بیش از 72 تن از مسئولان و مقامــات بلندپایه کشور و از بهترین فــرزندان ملت همانند شهید بهشتی، از فجایع دردناکی بود که در هر کشوری اگر روی می‌داد، می‌توانست شیرازه نظـام را از هم بگسلد و نظام را ساقط کند. جنگ تحمیلی 8 ساله و پشتیبانی‌های نظـامی، مالی، لجستیکی و تبلیغاتی دولت‌های مقتدر جهان و منطقه از صدام، از توطئه‌هــای خطرناک و فــرسایشی بود که ملت انقلابی ایران توانست از سر بگذراند و از آن پیروز بیرون بیاید. جـریان شکننده مهدی هاشمی و واداشتن قائم‌مقام رهبری به رویارویی با نظام جمهوری اسلامی از دیگر توطئه‌هــای خطرناکی بود که ملت قهرمان پرور ایران با صلابت و شکیبایی آن را از سر گذراند و صدهـا رویداد، جریان و توطئه‌های ریز و درشت دیگر که بازگو کردن آن از مجـال این بخش بیرون است و به راستی «مثنوی هفتاد من کاغذ شود». بنابراین، ماجراجویی‌هــای سیاه و دامنه‌دار دوران پس از انتخــابات ریاست جمهوری، ناچیزتر از آن است که بتواند برای نظـام مقتدر و مردمی جمهوری اسلامی ایران خطر ساز باشد و باید گفت دشمن «عرض خود می‌برد و زحمت ما می‌دارد».

نامه حضرت امام

iranemoaser.com

کتاب نهضت امام خمینی

iranemoaser.com

نقد کتاب

iranemoaser.com

گفتنی ها و دانستنی ها

گفتنی ها و دانستنی ها